branch

Allt för studentdagen

Köpvillkor

branch

1. INLEDNING

1.1. Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”, ”Beställaren”) gör ett köp eller en beställning via www.sveastudent.se (”Sajten”) och innebär att detta avtal ingås mellan Dig och Nordic Studentevent AB, organisationsnummer 559136–7700 (”Sveastudent”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Sveastudent framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för Dig som är konsument och som gör beställningar eller köp via Sajten.

1.2. Sveastudent står för trygg e-handel och följer de regler och föreskrifter som finns för distanshandel.

1.3. Dessa Villkor innehåller dels allmänna villkor vid köp och beställningar av våra tjänster och produkter, dels specifika villkor vid köp och beställningar av våra tjänster och produkter. Vid motstridigheter mellan bestämmelserna i de ”allmänna” villkoren och de ”specifika” villkoren, äger de specifika villkoren företräde.

1.4. Referenser till ”Du”, ”Dig” eller ”Dina” avser Beställaren.

1.5. Referenser till ”Ni”, ”Er” avser eleverna i Beställarens klass inklusive Beställaren.

1.6. Referenser till ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”, ”Våra” avser Sveastudent.

2. ALLMÄNNA VILLKOR: AVTAL & BESTÄLLNING

2.1. För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Den som beställer eller köper våra tjänster eller produkter intygar härmed att denne är minst 18 år gammal vid beställningstillfället. Sveastudent accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Sveastudent förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.2. För att kunna ta emot, hantera och leverera Din beställning kommer Sveastudent att behandla Dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Du kan läsa mer om hur vi behandlar Dina personuppgifter i vår Integritetspolicy som finns publicerad på Sajten.

2.3. För att kunna göra ett köp eller en beställning via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet och godkänner Villkoren, samt intygar att Du tagit del av informationen om behandlingen av dina personuppgifter och samtyckt till vår behandling av personuppgifterna enligt Sveastudents Integritetspolicy.

2.4. Ett avtal om köp/beställning ingås när Sveastudent bekräftat Din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Sveastudent per e-post. Sveastudent uppmanar Dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Sveastudent kundtjänst.

3. SPECIFIKA VILLKOR: BESTÄLLNINGAR INNEHÅLLANDE PERSONLIGT TRYCK

3.1. Du är ansvarig för bildrättigheterna för de bilder som Du skickar in till oss i samband med beställning av produkter innehållande den bilden som Du laddat upp (personligt tryck). Sveastudent förbehåller sig rätten att neka bilder som strider mot tillämpliga lagar och regler. Sveastudent tar inte ansvar för bilder med låg kvalité, det är Du som ansvarar för bilden som laddas upp.

3.2. Ångerrätt gäller inte vid köp och beställning av varor och produkter med personligt tryck, eftersom varan har tillverkats enligt Dina anvisningar. Detta gäller även produkter och varor som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel (exempelvis eget tryck, egen skrift eller liknande).

4. SPECIFIKA VILLKOR: BOKNING AV STUDENTFLAK SOM LEVERERAS AV ANNAN LEVERANTÖR

4.1. FÖRMEDLINGSTJÄNST: Sveastudent ansvarar endast för att förmedla kontakten mellan Dig och en Leverantör av studentflak inkl. flakfärd och tar därmed inget ansvar för själva genomförandet av tjänsten. Den förmedlade Leverantören ansvarar ensamt för utförandet av tjänsten. Ni ansvarar för att följa de regler och villkor som Leverantören har för tjänsten.

4.2. Sveastudent kommer att förmedla Leverantörens kontaktuppgifter till Dig via e-post 15 dagar efter att orderbekräftelsen har mottagits av Dig (under förutsättning att ångerrätten inte har åberopats). I e-postmeddelandet kommer det att framgå vem som är Leverantör av tjänsten (studentflak). Ni ansvarar ensamt för att ta kontakt med Leverantören av tjänsten. Sveastudent anses ha genomfört och slutfört sitt förmedlingsuppdrag i samband med att e- post innehållande Leverantörens kontaktuppgifter har blivit förmedlade till Dig.

4.3. BOKNINGSAVGIFTEN: Bokningsavgiften avser betalning för den förmedlingstjänst som Sveastudent utför. 14 dagar efter att bokning har gjorts, har Sveastudent rätt att behålla hela bokningsavgiften. Detta gäller även om Du avbokar tjänsten därefter, under förutsättning att Du inte har betalat för vår tilläggstjänst ”Avbeställningsskydd” i samband med bokningen (Om denna tilläggstjänst har tecknats, gäller villkoren som framgår i klausul 7). Om Leverantören inte kan leverera tjänsten eller om Ni inte vill godkänna deras villkor, har Du möjlighet att kostnadsfritt boka om en ny Leverantör under förutsättning att det finns tillgängliga Leverantörer på Sajten. Du har dock rätt att begära återbetalning för bokningsavgiften, om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden. Du intygar härmed att Du är medveten om detta och genom att genomföra bokningen, godkänner Du dessa villkor avseende bokningsavgiften.

4.4. BETALNING FÖR TJÄNSTEN (STUDENTFLAK): Betalning för tjänsten (studentflaket) ska ske till den förmedlade Leverantören som utför tjänsten.

4.5. ÅNGERRÄTT: Sveastudent tillämpar 14 dagars ångerrätt och detta gäller från det datum som orderbekräftelsen mottagits. Se klausul 10 för mer information om ångerrätten.

4.6. AVBOKNING: Eventuell avbokning av tjänsten (studentflak) sker till den Leverantören som utför tjänsten och i enlighet med Leverantörens villkor för avbokning m.m. samt även till Sveastudent.

5. SPECIFIKA VILLKOR: BOKNING AV LJUDPAKET SOM LEVERERAS AV ANNAN LEVERANTÖR

5.1. FÖRMEDLINGSTJÄNST: Sveastudent ansvarar endast för att förmedla kontakten mellan Dig och en Leverantör av ljudpaket och tar därmed inget ansvar för själva genomförandet av tjänsten. Den förmedlade Leverantören ansvarar ensamt för utförandet av tjänsten. Ni ansvarar för att följa de regler och villkor som Leverantören har för tjänsten.

5.2. Sveastudent kommer att förmedla Leverantörens kontaktuppgifter till Dig via e-post 15 dagar efter att orderbekräftelsen har mottagits av Dig (under förutsättning att ångerrätten inte har åberopats). I e-postmeddelandet kommer det att framgå vem som är Leverantör av tjänsten (ljudpaket). Ni ansvarar ensamt för att ta kontakt med Leverantören av tjänsten. Sveastudent anses ha genomfört och slutfört sitt förmedlingsuppdrag i samband med att e- post innehållande Leverantörens kontaktuppgifter har blivit förmedlade till Dig.

5.3. BOKNINGSAVGIFTEN: Bokningsavgiften avser betalning för den förmedlingstjänst som Sveastudent utför och ska betalas till Sveastudent i samband med bokning. 14 dagar efter att bokning har gjorts, har Sveastudent rätt att behålla hela bokningsavgiften. Detta gäller även om Du avbokar tjänsten därefter, under förutsättning att Du inte har betalat för vår tilläggstjänst ”Avbeställningsskydd” i samband med bokningen (Om denna tilläggstjänst har tecknats, gäller villkoren som framgår i klausul 7). Om Leverantören inte kan leverera tjänsten eller om Ni inte vill godkänna deras villkor eller om Ni inte vill godkänna deras villkor, har Du möjlighet att kostnadsfritt boka om en ny Leverantör under förutsättning att det finns tillgängliga Leverantörer på Sajten. Du har dock rätt att begära återbetalning för bokningsavgiften, om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden. Du intygar härmed att Du är medveten om detta och genom att genomföra bokningen, godkänner Du dessa villkor avseende bokningsavgiften.

5.4. BETALNING FÖR TJÄNSTEN (LJUDPAKET): Betalning för tjänsten (ljudpaket) ska ske till den förmedlade Leverantören som utför tjänsten.

5.5. ÅNGERRÄTT: Sveastudent tillämpar 14 dagars ångerrätt och detta gäller från det datum som orderbekräftelsen mottagits. Se klausul 10 för mer information om ångerrätten.

5.6. AVBOKNING: Eventuell avbokning av tjänsten (studentflak) sker till den Leverantören som utför tjänsten och i enlighet med Leverantörens villkor för avbokning m.m. samt även till Sveastudent.

6. SPECIFIKA VILLKOR: BOKNING AV LJUDPAKET SOM LEVERERAS AV SVEASTUDENT

6.1. MONTERING: Sveastudent levererar och monterar ljudet på förmiddagen på utsatt tid och plats. Det är viktigt att Du informerar Er chaufför om detta och kommer till utsatt tid och plats. Sveastudent ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrtiden. Våra ljudpaket testas alltid av våra montörer innan. Du får gärna testa ljudpaketet innan avfärd, för att säkerhetsställa att allt fungerar korrekt.

6.2. REGLER PÅ FLAKET: Det är strikt förbjudet att röra något på högtalarna eller elverket. Det är enbart tillåtet att koppla in en (1) enhet till högtalarna via AUX-kabeln. Vi meddelar Dig härmed om att AUX-kabeln är mycket känslig och att den ska behandlas med försiktighet samt att ljudet kan glappa. Det är även strikt förbjudet att spruta champagne eller annan dryck mot högtalarna. Om det verkar som att högtalarna inte får ström och elverket inte låter så kan Du be chauffören att starta om elverket.

6.3. FELANMÄLAN: Kontakta oss direkt på 010-178 00 80 eller annat kontaktnummer om något slutar fungera innan eller under flakfärden. När vi fått in felanmälan, åtgärdar vi felet så skyndsamt vi kan. Vi reserverar oss för trafik och andra omständigheter kan påverka detta.

6.4. SKADA: Utrustningen ska återlämnas i det skick som den mottogs. Vid eventuell skada av musikanläggning är Du och Din klass ansvariga för detta. Ni i klassen får betala den ersättning som eventuellt uppstår.

6.5. BETALNING: Bokningsavgiften betalas in till Sveastudent direkt i samband med att bokning görs. Resterande del av betalningen ska finnas på Sveastudents Plusgirokonto 86 97 81-5 eller göras via Swish 123 165 75 68 senast 45 dagar innan tjänsten ska levereras, om inte annat framkommer på fakturan eller i övrigt skriftligen överenskommits mellan Parterna. Vid ofullständig betalning senast 45 dagar innan tjänsten levereras eller annat skriftligen överenskommet datum, har Sveastudent rätt att avboka tjänsten, och i sådana fall återbetalas inte bokningsavgiften. Beställaren är härmed medveten om detta och godkänner villkoret avseende bokningsavgiften.

6.6. ÅNGERRÄTT: Vi tillämpar 14 dagars ångerrätt och detta gäller från det datum som orderbekräftelsen mottagits. Se klausul 10 för mer information om ångerrätten.

6.7. BOKNINGSAVGIFTEN: 14 dagar efter att bokning har gjorts, har Sveastudent rätt att behålla hela bokningsavgiften. Detta gäller även om Du avbokar tjänsten därefter, under förutsättning att Du inte har betalat för vår tilläggstjänst ”Avbeställningsskydd” i samband med bokningen (Om denna tilläggstjänst har tecknats, gäller villkoren som framgår i klausul 7). Du har dock rätt att begära återbetalning för bokningsavgiften, om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden. Du intygar härmed att Du är medveten om detta och genom att genomföra bokningen, godkänner Du dessa villkor avseende bokningsavgiften. Om Sveastudent på grund av force-majeure, som inte är Covid-19 relaterat, inte kan leverera tjänsten, har Sveastudent rätt att behålla bokningsavgiften. Du godkänner härmed detta bokningsvillkor.

6.8. AVBOKNING: Om Sveastudent avbokar tjänsten på grund av Beställarens ofullständiga betalning i enlighet med klausul 6.5, har Sveastudent rätt att behålla/fakturera 50% av totalbeloppet för tjänsten. Om Beställaren avbokar tjänsten mellan 60–0 dagar före den avtalade dagen för tjänstens utförande, har Sveastudent rätt att behålla/fakturera 50% av totalbeloppet för tjänsten. Detta gäller oavsett om ”Avbeställningsskydd” har tecknats eller inte. Villkoren som gäller för ”Avbeställningsskyddet” framgår i klausul 7. Om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden och avbokning sker på grund av sådant förbud, sker dock full återbetalning till Beställaren/ingen debitering av Sveastudent. Du har även rätt att få full återbetalning om Sveastudent inte levererar tjänsten och det inte föreligger någon force-majeure enligt klausul 15 som orsakat utebliven leverans. Du intygar härmed att Du är medveten om detta och genom att genomföra bokningen, godkänner Du villkoret avseende avbokning av tjänsten.

6.9. Ansvar och kompensation: (*Med ”kompensation” avses exempelvis men inte uteslutande full eller delvis återbetalning, prisavdrag, skadestånd eller annan ersättning.)

  • Vi kan inte hållas ansvariga för, och utger ingen kompensation för misslyckat eller inställt evenemang som orsakats av omständigheter som vi inte kan råda över, exempelvis Force Majeure situationer som anges i klausul 15, under förutsättning att det inte särskilt framgår annat i dessa köpvillkor.
  • Kontaktar Du inte Sveastudent vid eventuella fel och om Sveastudent inte får möjligheten att åtgärda eventuellt fel med ljudpaketet utgår ingen kompensation.
  • Kontaktar Du Sveastudent vid felanmälan, åtgärdas felet så skyndsamt det går. Trafik och andra omständigheter kan påverka detta. För att Sveastudent ska få möjlighet att åtgärda problemet, behöver fordonet stanna på lämplig plats och inte fortsätta åka i kortegen. Kompensation utgår inte om ljudet inte fungerar under den tid som Sveastudent är på väg för att åtgärda detta.
  • Kompensation utgår aldrig om felet beror på något som Sveastudent inte påverkat, t.ex. om Ni har förstört AUX-kabeln, rört något på utrustningen etc.

7. TILLÄGGSTJÄNST: AVBESTÄLLNINGSSKYDD

7.1. Vi erbjuder en tilläggstjänst som utgör ett avbeställningsskydd, för att ge Dig som kund en möjlighet att avboka bokningen senast till sista februari samma år som leverans ska ske.

7.2. Följande villkor gäller för tilläggstjänsten ”Avbeställningsskydd”:

a) Avgiften för Avbeställningsskyddet är 999 SEK och ska betalas direkt i samband med bokningen via Sajten för att kunna göras gällande.

b) Avbeställningsskyddet kan nyttjas senast till sista februari samma år som leverans ska ske (”Nyttjandefristen”). Vid avbokningar som sker efter Nyttjandefristen, sker ingen återbetalning av vare sig bokningsavgift eller avgiften för Avbeställningsskyddet.

c) Om avbokning sker efter 14 dagar räknat från bokningstillfället och avbeställningsskyddet nyttjas inom Nyttjandefristen, återbetalas hela bokningsavgiften (Obs. avgiften för Avbeställningsskyddet (999 SEK) återbetalas dock ej).

d) Om avbokning sker inom 14 dagar räknat från bokningstillfället eller om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden och avbokning sker på grund av sådant förbud, återbetalas bokningsavgiften samt avgiften för Avbeställningsskyddet (999 SEK).

e) Avbeställningsskyddet kan inte köpas till efter genomförd bokning.

7.3. För att nyttja Avbeställningsskyddet ska ett mail skickas till Sveastudent på mailadressen info@sveastudent.se

8. ALLMÄNNA VILLKOR: PRISER, AVGIFTER & BETALNING

8.1. Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor (SEK). Priserna för betalnings- och fraktavgifter anges separat. I kundvagnen ser Du det totala priset inklusive alla avgifter såsom moms, frakt och betalningar.

8.2. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners och via Klarna Checkout.

8.3. Bambora: Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av Ditt betalkort sker direkt. Mer information om Bamboras villkor finns att läsa via deras hemsida: https://www.bambora.com/sv/se/villkor-och-foreskrifter/

8.4. Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för Dig att handla på internet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar Du dig och Du kan välja det betalningssätt som passar Dig bäst. Betalningssätten som erbjuds är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt. Ibland erbjuds Du att betala med någon av Klarnas kampanjer som kan variera från tillfälle till tillfälle. Mer information om Klarnas villkor finns att läsa via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/villkor/.

8.5. Sveastudent har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Dig och godkänts av Sveastudent. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Sveastudent eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Sveastudent förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

9. ALLMÄNNA VILLKOR: LEVERANS

9.1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten.

9.2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår på den aktuella varusidan på Sajten.

9.3. Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

10. ALLMÄNNA VILLKOR: ÅNGERRÄTT

10.1. Vid köp av varor eller tjänster på Sajten gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Sveastudent detta inom 14 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

10.2. Om Du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet. Om Du köper en vara börjar ångerfristen löpa dagen efter Du tagit emot varan.

10.3. Ångerrätten gäller dock inte för följande typer av varor eller tjänster:

  • a) varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
  • b) varor med bruten försegling som inte är i säljbart skick.
  • c) en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

10.4. I samband med en beställning av vara eller tjänst för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig information om detta.

10.5. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva Din ångerrätt. Rätten att ångra köpet upphör alltså när Du bryter förseglingen.

10.6. Om Du vill ångra ett köp ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande om det till Sveastudent. Det ska innehålla ditt namn, Din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda vår standardblankett för utövande av ångerrätt. Blanketten finns att hitta här: www.sveastudent.se/angerblankett

10.7. Vid utövande av ångerrätten ansvarar Du för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Vid utnyttjande av ångerrätt står Du för returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Sveastudent. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Sveastudent enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

10.8. När Du ångrar ditt köp och ångerrätten är tillämplig, betalar Sveastudent tillbaka det belopp som Du betalat för varan eller tjänsten. På det belopp som ska återbetalas har Sveastudent rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

10.9. Sveastudent betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Sveastudent tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Sveastudent får dock vänta med återbetalningen tills Sveastudent tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

11. ALLMÄNNA VILLKOR: GARANTI & REKLAMATION

11.1. Vissa av Sveastudent varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

11.2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om Du önskar göra gällande fel i beställd vara ska Du kontakta Sveastudent så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har tre (3) års reklamationsrätt på varor inköpta via Sajten. Reklamationsrätten gäller inte vid felaktigt underlag i från Dig, såsom exempelvis felaktig placering/beskärning av bilder, felstavningar eller låg upplösning i bildkvalité. Avvikelser i färgåtergivning mellan skärm och faktiskt tryck är inte skäl för reklamation, om inte avvikelsen är av större art.

11.3. Sveastudent står för returfrakten för godkända reklamationer.

11.4. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Sveastudent att kompensera Dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Sveastudent strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Sveastudent mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Sveastudent förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Sveastudent följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se, vid reklamationer. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

12. ALLMÄNNA VILLKOR: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

12.1. Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Sveastudent eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Sveastudent.

13. ALLMÄNNA VILLKOR: LÄNKAR

13.1. Sveastudent kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Sveastudent kontroll, och webbplatser utanför Sveastudent kontroll kan länka till Sajten. Även om Sveastudent försöker säkerställa att Sveastudent enbart länkar till webbplatser som delar Sveastudent personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Sveastudent inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

14. ALLMÄNNA VILLKOR: ANSVARSBEGRÄSNING

14.1. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

14.2. Sveastudent reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Sveastudent har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Sveastudent naturligtvis att meddela Dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Sveastudent fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Sveastudent ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

14.3. Sveastudent friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Beställaren eller för tredjeman, oavsett hur skadan uppstår.

15. ALLMÄNNA VILLKOR: BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

15.1. Part är befriad från ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras på grund av Force Majeure situationer utanför Parts kontroll. Med ”Force Majeure situationer” avses exempelvis, med inte uteslutande, epidemi eller pandemi, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsbeslut såsom förbud mot studentflak, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller annat hinder utanför Parts kontroll. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Part som medför befrielse från skadestånd.

16. ALLMÄNNA VILLKOR: ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

16.1. Sveastudent förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Sveastudent har informerat Dig om ändringarna. Sveastudent rekommenderar dock att Du håller Dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

17. ALLMÄNNA VILLKOR: OGILTIGHET

17.1. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

18. ALLMÄNNA VILLKOR: TILLÄMPLIG LAG & TVIST

18.1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Sveastudent kundtjänst.

18.2. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Sveastudent kundtjänst, kan Du som kund vända Dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som Du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som Du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

18.3. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt klausul 18.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.