Köpvillkor

1. INLEDNING

1.1. Dessa köpvillkor (”Villkoren”) gäller alltid vid konsumentköp mellan en konsument (”Beställaren”) och Nordic Studentevent AB (Terminalvägen 8, 246 42, Löddeköpinge, Sverige), organisationsnummer 559136–7700 (”Sveastudent”). Villkoren träder i kraft när Beställaren gör ett köp eller en beställning via www.sveastudent.se (”Sajten”) innebärandes att ett avtal ingås mellan Beställaren och Sveastudent.

1.2. Sveastudent står för trygg e-handel och följer de regler och föreskrifter som finns för distanshandel. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Sveastudent framgår på Sajten.

1.3. Villkoren är uppdelade i ”allmänna villkor” och ”specifika villkor” vid köp och beställningar av Sveastudents tjänster och produkter. Vid motstridigheter mellan bestämmelserna i de allmänna villkoren och de specifika villkoren äger de specifika villkoren företräde.

2. ALLMÄNNA VILLKOR: AVTAL & BESTÄLLNING

2.1. För att kunna beställa på Sajten måste Beställaren ha fyllt 18 år. Beställaren intygar härmed att denne är minst 18 år gammal vid beställningstillfället. Sveastudent accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Sveastudent förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Beställarens beställning (exempelvis om Beställaren uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

2.2. För att kunna ta emot, hantera och leverera Beställarens beställning kommer Sveastudent att behandla Beställarens personuppgifter. All Sveastudents behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning (GDPR). Beställaren kan läsa mer om hur Sveastudent behandlar Beställarens personuppgifter i Sveastudents Integritetspolicy som finns publicerad på Sajten.

2.3. För att kunna göra ett köp eller en beställning via Sajten måste Beställaren acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Beställaren att följa Villkoren i sin helhet samt intygar att Beställaren tagit del av informationen om behandlingen av Beställarens personuppgifter och samtyckt till Sveastudentsbehandling av personuppgifterna enligt Sveastudents Integritetspolicy.

2.4. Ett avtal om köp/beställning ingås när Sveastudent bekräftat Beställarens beställning och Beställaren mottagit orderbekräftelse från Sveastudent per e-post. Sveastudent uppmanar Beställaren att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Sveastudent kundtjänst.

3. SPECIFIKA VILLKOR: BESTÄLLNINGAR INNEHÅLLANDE PERSONLIGT TRYCK

3.1. Beställaren är ansvarig för bildrättigheterna för de bilder som Beställaren skickar in till Sveastudent i samband med beställning av produkter innehållande den bilden som Beställaren laddat upp (personligt tryck). Sveastudent förbehåller sig rätten att neka bilder som strider mot tillämpliga lagar och regler. Sveastudent tar inte ansvar för bilder med låg kvalité, det är Beställaren som ansvarar för bilden som laddas upp.

3.2. Ångerrätt gäller inte vid köp och beställning av varor och produkter med personligt tryck, eftersom varan har tillverkats enligt Beställarens anvisningar. Detta gäller även produkter och varor som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel (exempelvis eget tryck, egen skrift eller liknande).

4. SPECIFIKA VILLKOR: BOKNING AV STUDENTFLAK OCH LJUDPAKET SOM LEVERERAS AV TREDJE PART

4.1. FÖRMEDLINGSTJÄNST:

Beställaren är medveten om och accepterar att en del tjänster (såsom studentflak, flakfärd och vissa ljudpaket) som erbjuds på Sajten inte utförs av Sveastudent utan att Sveastudent för sådana tjänster endast förmedlar erbjudandet från leverantören av respektive tjänst (”Leverantören”) och kontakten mellan Leverantören och Beställaren. Om en tjänst som erbjuds på Sajten endast avser förmedling ska detta framgå vid beställningen.

Beställaren är medveten om och accepterar att Sveastudent genomfört och slutfört sitt förmedlingsuppdrag så snart Leverantörens kontaktuppgifter förmedlats till Beställaren per e-post och att Beställaren därefter inte kan göra gällande någon ångerrätt avseende förmedlingstjänsten.

Efter att Leverantörens kontaktuppgifter förmedlats till Beställaren ansvarar Beställaren själv för att kontakta Leverantören och komma överens om de slutliga villkoren för tjänsten.

Beställaren är medveten om och accepterar att Sveastudent inte har något ansvar för själva utförandet av de tjänster som erbjuds av Leverantören på Sajten eller sådana andra tjänster som Beställaren kommer överens om med Leverantören efter att dennes kontaktuppgifter förmedlats av Sveastudent.

Beställaren åtar sig att följa de regler som meddelas av Leverantören för Leverantörens tjänster.

4.2. BOKNINGSAVGIFT:

Bokningsavgiften framgår vid beställningen och avser betalning för den förmedlingstjänst som Sveastudent utför. Beställaren är medveten om och accepterar att Sveastudent slutfört sitt förmedlingsuppdrag så snart Beställaren mottagit Leverantörens kontaktuppgifter och att Beställaren därefter inte kan göra gällande någon ångerrätt avseende förmedlingstjänsten. Ovanstående gäller även om Beställaren avbokar Leverantörens tjänst, såvida Beställaren inte har betalat för Sveastudentstilläggstjänst ”Avbeställningsskydd” i samband med bokningen (Om denna tilläggstjänst har tecknats, gäller villkoren som framgår i punkten 6 nedan).

För det fall Leverantören inte kan leverera tjänsten eller om Beställaren inte godkänner Leverantörens villkor, har Beställaren möjlighet att utan extra kostnad nyttja Sveastudents förmedlingstjänst för att boka om en ny Leverantör i mån av tillgänglighet (Sveastudent garanterar dock inte någon tillgänglighet av Leverantörer på Sajten).

Beställaren intygar genom att genomföra bokningen på Sajten att Beställaren tagit del av och accepterar ovan angivna villkor för bokningsavgiften.

4.3. BETALNING FÖR TJÄNSTEN:

Slutbetalning för tjänsten ska ske till den förmedlade Leverantören som utför tjänsten.

4.4. AVBOKNING:

Eventuell avbokning av tjänsten sker till den Leverantören som utför tjänsten och i enlighet med Leverantörens villkor för avbokning m.m. Vid avbokning åtar sig Beställaren även att meddela Sveastudent.

5. TILLÄGGSTJÄNST: AVBESTÄLLNINGSSKYDD

5.1. Sveastudent erbjuder en tilläggstjänst som utgör ett avbeställningsskydd, för att ge Beställaren som kund en möjlighet att avboka bokningen senast till sista februari samma år som leverans ska ske.

5.2. Följande villkor gäller för tilläggstjänsten ”Avbeställningsskydd”:

  • Avgiften för Avbeställningsskyddet är 999 SEK och ska betalas direkt i samband med bokningen via Sajten för att kunna göras gällande.
  • Avbeställningsskyddet kan nyttjas senast till sista februari samma år som leverans ska ske (”Nyttjandefristen”). Vid avbokningar som sker efter Nyttjandefristen, sker ingen återbetalning av vare sig bokningsavgift eller avgiften för Avbeställningsskyddet.
  • Om avbokning sker efter 14 dagar räknat från bokningstillfället och avbeställningsskyddet nyttjas inom Nyttjandefristen, återbetalas hela bokningsavgiften (Obs. avgiften för Avbeställningsskyddet (999 SEK) återbetalas dock ej).
  • Om avbokning sker inom 14 dagar räknat från bokningstillfället eller om det råder förbud mot studentflak genom myndighetsbeslut på grund av Covid-19 pandemin vid dagen för flakfärden och avbokning sker på grund av sådant förbud, återbetalas bokningsavgiften samt avgiften för Avbeställningsskyddet (999 SEK).
  • Avbeställningsskyddet kan inte köpas till efter genomförd bokning.

5.3. För att nyttja Avbeställningsskyddet ska ett mail skickas till Sveastudent på mailadressen info@sveastudent.se

6. ALLMÄNNA VILLKOR: PRISER, AVGIFTER & BETALNING

6.1. Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor (SEK). Priserna för betalnings- och fraktavgifter anges separat. I kundvagnen ser Beställaren det totala priset inklusive alla avgifter såsom moms, frakt och betalningar.

6.2. Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners och via Klarna Checkout.

6.3. Bambora: Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Webbsidan använder sig utav säkerhetslösningen 3D-Secure vid kortbetalning. Debitering av Beställarens betalkort sker direkt. Mer information om Bamboras villkor finns att läsa via deras hemsida: https://www.bambora.com/sv/se/villkor-och-foreskrifter/

6.4. Klarna Checkout gör det enkelt, flexibelt och tryggt för Beställaren att handla på internet. Genom att fylla i några enkla uppgifter identifierar Beställaren sig och Beställaren kan välja det betalningssätt som passar Beställaren bäst. Betalningssätten som erbjuds är faktura, konto, kort, banköverföring och Klarna Direkt. Ibland erbjuds Beställaren att betala med någon av Klarnas kampanjer som kan variera från tillfälle till tillfälle. Mer information om Klarnas villkor finns att läsa via deras hemsida: https://www.klarna.com/se/villkor/.

6.5. Sveastudent har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Beställaren och godkänts av Sveastudent. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Sveastudent eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Beställaren kommer i sådant fall upplysas om detta. Sveastudent förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Beställaren valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten.

7. ALLMÄNNA VILLKOR: LEVERANS

7.1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten

7.2. Den förväntade leveranstiden av varan framgår på den aktuella varusidan på Sajten.

7.3. Om paket ska lösas ut ska Beställaren göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Beställaren får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Beställaren lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

7.4. Beställaren meddelas via e-mail av Sveastudent om en leveransförsening sker. Vid dröjsmål i leverans har Beställaren rätt att hålla inne så mycket av betalningen som behövs för att ge Beställaren säkerhet för hans eller hennes krav på grund av dröjsmålet.

7.5. Vid dröjsmål i leverans har Beställaren också rätt att hålla fast vid köpet och kräva att Sveastudent fullgör det. Sveastudent är dock inte skyldig att fullgöra köpet, om det finns ett hinder som Sveastudent inte kan övervinna eller om det skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Beställarens intresse av att Sveastudent fullgör köpet. Om ett sådant förhållande upphör inom rimlig tid, får Beställaren dock kräva att Sveastudent fullgör köpet. Beställaren förlorar rätten att kräva att Sveastudent fullgör köpet, om Beställaren väntar orimligt länge med att framställa kravet.

7.6. Vid dröjsmål i leverans har Beställaren slutligen rätt att häva köpet om Sveastudents dröjsmål är av väsentlig betydelse för Beställaren eller om Beställaren före avtalets ingående har meddelat Sveastudent att avlämnande av varan senast en viss dag är avgörande för att han eller hon ska ingå avtalet. Beställaren får också häva köpet om Sveastudent meddelar att varan inte kommer att avlämnas. Om Beställaren har krävt att Sveastudent avlämnar varan inom en bestämd tilläggstid och om tilläggstiden inte är oskäligt kort, får Beställaren häva köpet om varan inte avlämnas inom tilläggstiden. Medan tilläggstiden löper får Beställaren häva köpet endast om Sveastudent meddelar att köpet inte kommer att fullgöras inom denna tid. Om Beställaren har krävt att köpet ska fullgöras utan att ange någon tilläggstid, får Beställaren häva köpet om varan inte avlämnas inom en skälig tid efter det att kravet framställdes.

7.7. Önskar beställaren göra gällande sin rätt i anledning av leveransförsening kan beställaren kontakta Sveastudent på info@sveastudent.se.

7.8. Sveastudent står som regel risken för varan under transport om inte annat särskilt avtalats. För det fall transportskador uppstår ska beställaren omgående vid leverans informera Sveastudent om detta för att möjliggöra reklamation gentemot transportbolaget. Beställaren kan därefter reklamera varan i enlighet med punkten 11 nedan.

8. ALLMÄNNA VILLKOR: ÅNGERRÄTT

8.1. Vid köp av varor eller tjänster på Sajten gäller 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning om inte annat framgår av Villkoren. Detta innebär att Beställaren har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Sveastudent detta inom 14 dagar från det att Beställaren eller Beställarens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

8.2. Om Beställaren köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter Beställaren ingick avtalet. Om Beställaren köper en vara börjar ångerfristen löpa dagen efter Beställaren tagit emot varan.

8.3. Ångerrätten gäller dock inte för följande typer av varor eller tjänster:

  • varor som har tillverkats enligt Beställarens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel.
  • varor med bruten försegling som inte är i säljbart skick.
  • en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

8.4. I samband med en beställning av vara eller tjänst för vilken ångerrätt inte gäller får Beställaren tydlig information om detta.

8.5. Gäller köpet förseglade ljud- eller bildupptagningar och/eller förseglade datorprogram får Beställaren inte bryta förseglingen om Beställaren vill kunna utöva Beställarens ångerrätt. Rätten att ångra köpet upphör alltså när Beställaren bryter förseglingen.                     

8.6. Om Beställaren vill ångra ett köp ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande om det till Sveastudent per post eller till info@sveastudent.se. Meddelandet ska innehålla Beställarens namn, Beställarens adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Beställare kan också  använda Sveastudentsstandardblankett för utövande av ångerrätt. Blanketten finns att hitta här: www.sveastudent.se/angerblankett

8.7. Vid utövande av ångerrätten ansvarar Beställaren för varans skick efter det att Beställaren har mottagit varan samt under returfrakten. Vid utnyttjande av ångerrätt står Beställaren för returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Sveastudent. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Sveastudent enligt de metoder och anvisningar som anges på Sajten.

8.7. När Beställaren ångrar sitt köp och ångerrätten är tillämplig, betalar Sveastudent tillbaka det belopp som Beställaren betalat för varan eller tjänsten. På det belopp som ska återbetalas har Sveastudent rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Beställaren har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.7. Sveastudent betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Sveastudent tog emot Beställarens meddelande om utövande av ångerrätten. Sveastudent får dock vänta med återbetalningen tills Sveastudent tagit emot varan eller Beställaren har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Beställaren via det betalningsalternativ som Beställaren valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. ALLMÄNNA VILLKOR: SVEASTUDENTS AVBESTÄLLNING

9.1. Beställaren är medveten om och accepterar att Sveastudent av olika anledningar kan behöva avbryta leveransen av tjänst som Beställaren beställt eller köpt via Sajten. Beställaren godkänner att Sveastudent inom 14 dagar från Beställarens beställning avbeställer tjänsten eller avbryter leveransen genom skriftligt meddelande till Beställaren och att Sveastudent därefter omgående återbetalar eventuell betalning som redan erlagts utav Beställaren, utan att detta medför någon ytterligare skyldighet för Sveastudent eller rätt för Beställaren att begära ytterligare ersättning.

10. ALLMÄNNA VILLKOR: GARANTI & REKLAMATION

10.1. Sveastudent ansvarar för fel på varor i tre (3) år från inköpstillfället. Felansvaret gäller endast ursprungliga fel, t.ex. fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan.

10.2. Om Beställaren önskar göra gällande fel i beställd vara ska Beställaren kontakta Sveastudent så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två (2) månader från det att Beställaren upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.

10.3. Reklamationsrätten gäller inte vid felaktigt underlag i från Beställaren, såsom exempelvis felaktig placering/beskärning av bilder, felstavningar eller låg upplösning i bildkvalité. Avvikelser i färgåtergivning mellan skärm och faktiskt tryck är inte skäl för reklamation, om inte avvikelsen är av större art.

10.4. Klagomål och reklamationsmeddelande kan skickas till eller:
Nordic Studentevent AB
Terminalvägen 8, 246 42,
Löddeköpinge, Sverige.

10.5. Sveastudent förbehåller sig rätten att avhjälpa felet genom omleverans eller reparation. Beställaren har rätt att kräva prisavdrag som svarar mot felet eller att häva köpet, om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för Beställaren. Sveastudent står också för returfrakten för godkända reklamationer.

10.6. För det fall köpet hävs betalar Sveastudent tillbaka det belopp som Beställaren betalat för varan eller tjänsten. På det belopp som ska återbetalas har Sveastudent rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Beställaren har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

10.7. Sveastudent strävar efter genomföra återbetalningen inom 30 dagar från det att Sveastudent mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Återbetalningen kommer att ske till Beställaren via det betalningsalternativ som Beställaren valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

10.8. Sveastudent förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.

10.9. Sveastudent följer riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se, vid reklamationer. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

11. ALLMÄNNA VILLKOR: IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

11.1. Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Sveastudent eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Sveastudent.

12. ALLMÄNNA VILLKOR: LÄNKAR

12.1. Sveastudent kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Sveastudent kontroll, och webbplatser utanför Sveastudent kontroll kan länka till Sajten. Även om Sveastudent försöker säkerställa att Sveastudent enbart länkar till webbplatser som delar Sveastudent personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Sveastudent inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Beställaren tillhandahåller på andra webbplatser. Beställaren bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

13. ALLMÄNNA VILLKOR: ANSVARSBEGRÄSNING

13.1. Sveastudent reserverar Sveastudent för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Sveastudent garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Sveastudent försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.

13.2. Sveastudent reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Sveastudent har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Beställaren har beställt så kommer Sveastudent naturligtvis att meddela Beställaren om detta och invänta Beställarens godkännande av det korrigerade priset innan Sveastudent fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Beställaren erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Sveastudent ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.

13.3. Sveastudent friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster som uppstått för Beställaren eller för tredjeman, oavsett hur skadan uppstår.

14. ALLMÄNNA VILLKOR: BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras på grund av Force Majeure situationer utanför Parts kontroll. Med ”Force Majeure situationer” avses exempelvis, med inte uteslutande, epidemi eller pandemi, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsbeslut såsom förbud mot studentflak, allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, fel i el-/tele- /dataförbindelser eller annan kommunikation, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits eller annat hinder utanför Parts kontroll. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund för Part som medför befrielse från skadestånd.

15. ALLMÄNNA VILLKOR: ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Sveastudent förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Beställaren har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Sveastudent har informerat Beställaren om ändringarna. Sveastudent rekommenderar dock att Beställaren håller Beställaren uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

16. ALLMÄNNA VILLKOR: OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

17. ALLMÄNNA VILLKOR: TILLÄMPLIG LAG & TVIST

17.1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Sveastudent kundtjänst.

17.2. Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Sveastudent kundtjänst, kan Beställaren som kund vända Beställaren till ARN (Allmänna reklamationsnämnden, BOX 174, 101 23 Stockholm) som Beställaren hittar mer information om på www.arn.se. Beställaren kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som Beställaren hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar Beställaren in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras Beställarens ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med Sveastudent och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

17.3. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkten 18.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.